ONGEBRUIKTE VERSUS GEBRUIKTE RUIMTE

Wij durven anders te denken
Nederland Waterland biedt veel mogelijkheden voor drijvende zonnepanelen.
Door de vele wegen en woningbouw in Nederland zijn op veel plekken zand- en grindwinning plassen ontstaan.
Deze plassen worden na gebruik veelal teruggegeven aan de natuur (natuurontwikkeling). Sommige van deze plassen liggen op aantrekkelijke locaties dichtbij de energie infrastructuur. Dan kunnen deze plassen deels van drijvende zonnepanelen worden voorzien en zodoende ruimte bieden aan een drijvend zonnepark.
 Drijvende zonneparken kunnen redelijk lichtdoorlatend zijn waardoor het watermilieu geen schade zal ondervinden.
In de zonneladder wordt eerst een prioriteit aan de industriële plassen gegeven. Dit zijn de plassen die deels nog in gebruik zijn voor de winning van zand en grind.
Bij de natuur- en recreatieplassen moet meer rekening gehouden worden met de verhouding tussen zonnepark en omvang van de plas en ook de scheiding tussen de energie opwekking en het andere gebruik.
 
NOG MEER ENERGIE IN DE GLASTUINBOUW
Wij durven anders te denken
  De Nederlandse glastuinbouw is zeer energie- en milieubewust. In grote gietwaterbassins wordt door het jaar heen overvloedig regenwater verzameld dat later weer gebruikt wordt.
De meeste kassencomplexen hebben hun eigen WKK de kas te verwarmen, de assimilatielampen van stroom te voorzien en CO2 in de kas te brengen voor plantengroei.
In aanvulling op de forse stroomvoorzieningen kunnen de tuinders de gietwaterbassins afdekken met zonnepanelen en zodoende nog extra energie produceren.
Interessant aspect aan deze toepassing is dat er geen bouwvergunning nodig is om zo’n “dak / afdekking” op het bassin te realiseren.
Wij durven anders te denken
  Het drijvende zonne-energie systeem dat wij toepassen is opgebouwd uit drijvers (polyethyleen buizen), een verzinkt stalen draagstructuur, zonnepanelen, omvormers en bekabeling. We passen geen pontons toe zoals in veel andere systemen wel toegepast worden. Reden hiervoor is dat hierdoor minder materiaal wordt toegepast om de kosten te beheersen en ook het wateroppervlak niet helemaal af te dekken met drijvers.
Uit een studie van universiteit Wageningen blijkt dat het beter is voor het waterleven (zowel planten als vissen) als toch licht blijft toetreden. In het geval van het Engelermeer wordt ongeveer 14% van de grote plas in beslag genomen door de drijvende zonnepanelen, maar zal op slechts enkele procenten (onder de buizen) geen licht vallen.

Onder de zonnepanelen kunnen vissen een rustpunt vinden waar ze onbereikbaar zijn voor roofdieren en hengelaars.

Door het toepassen van een zogenaamd Oost/West oriëntatie van de zonnepanelen bereiken we de beste balans tussen gebruikte oppervlak en geproduceerde energie.
Een ander voordeel van dit soort systeem is dat het ook zeer laag in opbouw is. Het steekt ongeveer 50 centimeter boven het wateroppervlak uit en lijkt het op grotere afstand dus feitelijk een te worden met het wateroppervlak (te meer ook omdat de zonnepanelen blauw/zwart van kleur zijn).